THE YUKON PROJECT

 

Revisiting the Klondike Goldrush
Danny Veys & Francis Soenen
2011 - 2014


 

 

 

‘Revisiting the Klondike Goldrush' maakt deel uit van het grotere onderzoeksproject ‘The Legacy of Mining Landscapes'. Daarin gaat fotograaf Danny Veys op zoek naar de impact van het menselijk handelen - meer specifiek de wedren naar grondstoffen - op landschappen overal ter wereld. Door die verschil­lende landschappen fotografisch vast te leggen, ontwikkelt hij enerzijds een eigen artistiek oeuvre. Anderzijds creeërt hij een visuele representatie van de sporen, de littekens van het wereldwijde menselijk streven naar rijkdom in de aarde. Zo vertelt hij een verhaal dat de grenzen van verschillende culturen en tijden moeiteloos overschrijdt. Dit deelproject zal specifiek op zoek gaan naar de restanten van de grootste goldrush die de wereld ooit heeft gezien: the Klondike Goldrush


‘Revisiting the Klondike Goldrush' zal in totaal drie jaar duren en heeft als doel om via een fotografisch essay ervaringen en verhalen te bundelen, vergelijkingen te maken en de structuur van een evolutie in kaart te brengen. Om dit zo accuraat mogelijk te kunnen doen, zal de fotograaf de oorspron­kelijke route van de onfortuinlijke goudzoekers op verschillende manieren opnieuw afleggen en de verhalen die het landschap in zich draagt visueel terug naar boven

brengen. De neerslag van de voorbereiding en het resultaat van deze ar­tistiek-wetenschappelijke onderneming zal in 2014 worden samengebracht in een grote overzichtstentoonstelling. Tussen de verschillende fases door zal er uitgebreid worden gecommuniceerd over de voortgang van het project door middel van een website en een krantje dat over heel Vlaanderen zal worden verspreid.

Zie ook de blog van Francis Soenen: francis-soenen.be