EXPORTS / IKOKU TOKAI

 

Miyuki Okuyama
20 mei 11 > 26 juni 11


 

 

Wat hebben steenkool, zijde en vrouwen gemeen in het Japanse Kyushu, ruim een eeuw geleden? Het klinkt wel als een vraag van econoom Steven Levitt... doch, artieste Miyuki Okuyama illustreert het antwoord op deze vraag in haar serie "Ikoku Tokai".

 

Japan - één van de grootste economieën ter wereld - was tot voor kort een arm land. Naast steenkool en zijde werden ook vrouwen geëxporteerd om de snijdende armoede te verlichten. Vrouwen werden tot prostitutie gedwongen. Hoewel deze sombere geschiedenis verduisterd wordt, schrijft men de snelle economische groei op het einde van de 19de eeuw grotendeels toe aan deze vrouwen.

 

 

Voor artieste Miyuki Okuyama is haar omgeving een inspiratiepunt om haar innerlijke wereld te "ver-beelden". Okuyama gebruikt zelfgebouwde pinhole camera's en speelgoedcamera's die enigmatische beelden voortbrengen, soms surreëel, meestal "duister mooi" maar steevast met een intrigerende inhoud.

 


Expo: vr 20 mei 2011 > zo 26 juni 2011
Opening:
vr 20 mei 2011 - 20u00 - COALFACE lab

Ook open op 2/12/13 juni 2011!


MINIMAL
Fotoatelier Zwiep
25 februari 11 > 22 april 11

 

 


In het COALFACE lab tonen enkele jongeren van fotoatelier Zwiep nieuw werk! Weg van alle franjes en ontdaan van overbodige visuele info, zijn deze foto's een ode aan het minimalisme.

 

Zwiep ontstond eind jaren tachtig in de schoot van de jongerenwerking van Waterschei. De oorspronkelijke opzet was werkzoekende jongeren van Waterschei via onder meer fotografie bepaalde attitudes bij te brengen. Stap voor stap wordt Zwiep een professionele werking. Naast het proces is ook het eindresultaat belangrijk.

Via sociaal geëngageerd jeugdwerk wil Zwiep een kwaliteitsvolle bijdrage leveren aan de artistieke vorming van jongeren. Het wil een forum bieden aan jonge mensen die hun talent willen tonen.

 MANIFEST VOOR WINTERSLAG CITE
Design voor meer sociale cohesie
17 december 10 > 13 februari 11

 

 


In het kader van het masterproject Grafisch Ontwerp (2010) heeft Niek Kosten een onderzoek gedaan rond de identiteit van een plaats, gefocust op de voormalige mijncité Winterslag in Genk. Identiteit is binnen een multiculturele en relatief jonge gemeenschap als Winterslag geen voor de hand liggend gegeven, wat van deze wijk een zeer interessant onderzoeksonderwerp maakt.

 

Het eindresultaat is een manifest, gepubliceerd door een fictieve burgerbeweging die het sterk samenhorigheidsgevoel in de mijncité wil doen heropleven. Het bevat de resultaten van het sociaal-artistiek onderzoek naar de identiteit van de gemeenschap waarin getracht werd dit complex en abstract gegeven te visualiseren.

Van 17 december 2010 tot 13 februari 2011 zal Niek Kosten zijn manifest tentoonstellen in het COALFACE lab. Dit kadert binnen de expo 'WTS '.


www.niekkosten.be
 


 

     

 

COALMINE WALKING

 

Leo van der Kleij

 

 

Leo van der Kleij kwam als kleine jongen in de jaren ’60 in contact met mijnbouw. Dit was het begin van een zeer omvangrijk oeuvre waar we met COALFACE graag onze bijdrage aan willen leveren. Leo werkt momenteel aan het project ‘coalmine walking’, een documentair fotoproject over de voormalige mijnbouwstreek in het gebied tussen Alsdorf (D) en Beringen (B), de regio Aachen (D) / Heerlen (NL) / Hasselt (B). De rode draad zijn 4 wandelingen in dit gebied, steeds een ander seizoen en een andere route, telkens een ander ‘onderwerp/aandachtspunt’, te weten het veranderende landschap, de oud-mijnwerker, de industrie en bedrijvigheid die in plaats van de mijnbouw kwam en de jeugd/jong-volwassenen die in het gebied wonen. De tochten zijn ‘grensoverschrijdend’ omdat zowel de kolen als de mijnwerkers zich niets aantrokken van landsgrenzen: het steenkolenbekken loopt door onder het hele gebied en de mijnwerkers die er werkten kwamen uit heel Europa. Daarmee is misschien de geschiedenis, cultuur en situatie van dit gebied letterlijk en figuurlijk geduid als grensoverschrijdend. Een project dat mee de EUREGIO cultureel kan vorm geven, gebaseerd om wat er echt is: gemeenschappelijk erfgoed.

Het project wordt in 2011 afgesloten met een mobiele overzichtstentoonstelling i.s.m. COALFACE en een publicatie.
Door het meerjarige karakter van dit project en de wijze van presenteren hoopt Leo van der Kleij een groeiend bewustzijn over de waarde van het collectieve mijngeheugen van de streek te bewerkstelligen en de sociale en culturele uitwisselingen tussen verschillende mijnbouwsteden in dit gebied te helpen versterken. Door te werken met fotografie (als laagdrempelige hedendaagse kunstvorm) en samen te werken met jongeren wil hij doen nadenken over de relatie heden-verleden en een vraagteken te plaatsen bij -al dan niet valse- nostalgische romantiek die vaak met dit onderwerp gepaard gaat.