Bert van den Bosch

Eckley miners' village


Bert van den Bosch maakte in mei 2009 een fotoserie van mijnwerkerswoningen in Eckley, Pennsylvania (VS). Eckley is de best bewaarde patch town in het antraciet steenkool gebied en is tegenwoordig te bezoeken als historische site. Het werd in 1854 gebouwd in de nabijheid van de koolmijn en bleef tot 1971 in zijn geheel eigendom van het mijnbedrijf. 

Deze mijnwerkerscité is typerend voor het gebied waar antraciet ontgonnen werd. Patch towns van deze soort waren zeer talrijk. Eckley bevindt zich in de buurt van Hazleton, in de Appalachian Mountains. In de 19e eeuw was dit een welvarend centrum voor de handel van ‘zwarte diamant', nl antraciet. Vandaag wonen er slechts zeventien mensen in Eckley, een groot contrast met de 1500 inwoners in 1870.

Op het eerste zicht lijken de huizen allemaal op elkaar, maar bij nadere beschouwing worden verschillen in grootte en architectuur duidelijk. Eckley werd zorgvuldig gebouwd op basis van verschil in functie en inkomen van de mijnwerker. Van oost naar west zien we kleine tweegezinswoningen voor ongeschoolde werkers, grotere woningen voor mijnwerkers, eengezinswoningen voor opzichters en luxe huizen voor de dorpsarts en mijndirecteurs. 

De huizen waren rood geschilderd en met zwart afgezet, omdat deze de goedkoopste beschikbare pigmenten waren. De woningen vielen op door hun uniformiteit. In 1866 karakteriseerde een schrijver Eckley als ‘één van de mooiste, aantrekkelijkste en ordelijkste mijnbouwdorpen'. Maar achter deze prachtige gevels schuilde vaak een ander verhaal. De woonsituatie is lang zeer armtierig geweest. 

Hoewel men in 1854 begon met het afdiepen van de schachten, duurde het één jaar voor de eerste steenkool ontgonnen werd. In tussentijd werd er heel wat gebouwd, een heel dorp met alle faciliteiten groeide uit het niets.

Niet alleen mannen werkten in de koolmijn, maar ook kinderen. Wetten inzake kinderarbeid waren vrijwel onbestaand. In 1901 werkten er meer dan 6400 jongens, jonger dan 14 jaar, in de mijnen in de buurt van Hazleton.

 
Bert van den Bosch – ‘Eckley miners' village’ was te gast in COALFACE gallery van 06 mei '10 t.e.m. 27 juni '10 

Beschouwing over het werk van Bert van den Bosch lees meer >>