Breekbaar Verleden

Anoniem


Vanaf 1900 veranderde de provincie Limburg drastisch door de ontdekking van het zwarte goud. De uitgestrekte heide maakte plaats voor een gigantische mijnindustrie.

 

Ruim honderd jaar later zijn de sporen van dat mijnverleden bewaard in een unieke collectie glasplaten. De fotoverzameling geeft een interessant historisch beeld van wat de mijnontginning voor Limburg betekend heeft. Het prachtig staaltje fotografie laat niemand onberoerd. 

 

Foto's van vreemde afdiepingstorens, immense mijngebouwen en machines, trotse mijnwerkers, bruisend citéleven ... bieden een prachtig overzicht van de grote kolenrush.

 

Breekbaar Verleden is een tentoonstellingsproject van de investeringsmaatschappij LRM nv, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Rijksarchief te Hasselt, Provincie Limburg, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en Danny Veys (onderzoeksproject Sint-Lukas Hogeschool) en COALFACE.

 

Het fotoboek Breekbaar Verleden (auteurs: Ward Segers en Danny Veys) is een uitgave van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. Het is te koop via OKV, het Rijksarchief te Hasselt of op de tentoonstelling en kost 25 euro.

 

De Visu-link van het Rijksarchief wijst u de weg naar de volledige glasplatencollectie.