Carl Uytterhaegen

WalesCarl Uytterhaegen (°1944 - B) is een documentair fotograaf: met respect en een zekere afstandelijkheid/objectiviteit benadert hij zijn subject. Zijn fascinatie voor de mijnbouw bracht hem in 1979 in Wales. Het Zuiden van Wales was op het einde van 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw een belangrijke mijnregio.

Begin jaren '70 droomde ik ervan de kolengordel in Europa in beeld te brengen, zowel de mijnen op zich als de daarmee gepaard gaande industriële architectuur en de huisvesting van de mijnwerkers. Het bleef bij een droom, helaas, driewerf helaas.
Ik begon in 1975 met Cité 3 (Auchel, Noord Frankrijk) in beeld te brengen. De mijn was reeds gesloten en in Cité 3 woonden er niet alleen gewezen mijnwerkers maar ook familieleden en families die niets met de koolmijn te maken gehad hebben.
In 1979 wou ik ter vergelijking een reeks maken over nog in werking zijnde koolmijnen en de daarbij horende mijnwerkerscités. Ik trok naar Wales.
Het was verbluffend dat ik in Mountain Ash niet alleen een gelijkaardig typetje (Pierre) vond als in Auchel maar ook dat de kinderen er op dezelfde manier speelden met alles wat ze vonden in de omgeving.
De mijn in Graig Merthyr werd een paar maanden na mijn bezoek gesloten.”