Danny Veys

Coal is bLack


Danny Veys (°1970 – B) is lid van Photolimits, een fotografenplatform, gespecialiseerd in sociale documentaire fotografie. De leden focussen op sociale fenomenen zoals culturele, economische en sociale spanningen, ecologie, religie, … Hij is tevens docent fotografie aan de Hogeschool Sint Lukas Brussel. Veys werkt liefst aan lange termijn projecten. Zijn werkt werd reeds gepubliceerd in Private Photoreview, Obscuur, Focus en andere gespecialiseerde tijdschriften.

Voor zijn narratieve reportage ‘Coal is bLack’ gaat Danny Veys als volleerd spoorzoeker te werk in Donbass, het mijngebied van Oekraïne. Vanop een zo klein mogelijke afstand probeert de fotograaf de leefwereld van de mijnwerkers te benaderen in opmerkelijke zwartwitfoto’s. Veys probeert de toeschouwer voorbij de geijkte associaties rond het mijnleven te leiden. Hij weet even goed de trieste als de hoopvolle kant van dit bestaan te belichten. Er is plaats voor schoonheid en ballet, en net omdat dit zo zeldzaam is temidden van de ijzeren constructies en doodskisten, wint het aan kracht. Voor de fotograaf bieden de mijnen een opportuniteit om levens te portretteren, in hun kleinste handelingen, met een vermoeden aan grote gebaren op de achtergrond.

Danny Veys werkte voor ‘Coal is bLack’ samen met COALFACE.


www.photolimits.be