Ludo Moris

Vennestraat


Ludo Moris (Media en Design Academie Genk / fotografie) studeert dit jaar af als master in de fotografie. Hij houdt ervan om te zoeken naar nieuwe standpunten. Dit verklaart de grote diversiteit van zijn werk.

 

In deze expo onderzoekt Ludo de identiteit van de bewoners van de Mijnstreek, toegespitst op de ‘Vennestraters':

 

Ludo Moris is vertrokken van de stelling dat identiteit een constructie is. De identiteit van een persoon vormt zich tijdens het leven. Deze vorming is een oneindig en evoluerend proces, een vloeibaar concept. De identiteit komt voort uit twee verschillende bronnen die in elkaar overlopen en versmelten: nature en nurture. De eerste bron is nature (wat je van nature meekrijgt, de aanleg): bepaalde erfelijke kenmerken zitten in je genen en bepalen o.m. je uiterlijk. De tweede bron komt uit nurture (opvoeding). Dit is de invloed van je omgeving: vrienden, kennissen, opvoeding, ... Samen vormen ze je identiteit.

De identiteit van een persoon is subjectief: hoe iemand zijn eigenheid ervaart is totaal anders dan hoe de vrienden, collega's, wildvreemden je zien.

 

In deze beeldenreeks heeft hij de identiteit gemanipuleerd door een virtueel omgevingskenmerk van de identiteit van de mensen te visualiseren in een stigma. Vanuit dat perspectief, het mijnerfgoed als een stigma, is de invloed op de identiteit van de bewoners en de volgende generatie koolputters geclassificeerd. Dit is een antropologisch archief van de groep die geïdentificeerd wordt als ‘bewoners van de Vennestraat en de tuinwijk'. Het gegeven dat deze mensen daar wonen of werken vormt een deel van hun identiteit. Dit stigma dragen ze met trots of ervaren ze als schandelijk.

 

In welke mate beïnvloedt het mijnverleden hun identiteit?

www.ludomoris.be