Naoya Hatakeyama

Les Terrils

 

Naoya Hatakeyama is één van Japans' invloedrijkste fotografen. Op vraag van Les Lieux heeft Naoya Hatakeyama een nieuwe reeks over het kolenbekken van Nord-Pas-de-Calais (F) gemaakt. Momenteel kent dit sterk verstedelijkt gebied een enorme omwenteling: de economische opbloei is volop bezig, het gebied is kandidaat werelderfgoed UNESCO en de bewoners vinden in deze postindustriële setting een eigen identiteit.

 

De fotograaf verwijst naar het industriële verleden door te focussen op de terrils. Deze colossen zijn getuige van het labeur en van de sociale strijd van begin 20ste eeuw. Naoya Hatakeyama belicht de paradox van deze dorre en versteende reuzen met een fragiel en wonderbaarlijk ecosysteem.

 

Naoya Hatakeyama (geb. 1958) is één van de belangrijkste Japanse fotografen van zijn generatie. Het oeuvre van Hatakeyama is opgebouwd uit het spanningsveld tussen natuur en cultuur. De fotograaf onderzoekt in zijn oeuvre het verleden, het heden en de toekomst van verstedelijkte gebieden. Via fotografie onderzoekt hij de relatie mens/omgeving. Hatakeyama is gefascineerd door het industrielandschap, waar de natuur juist haar bestemming lijkt te vinden wanneer zij door de mens is "bewerkt". Werken van Naoya Hatakeyama zijn aanwezig in collecties van National Museum of Modern Art van Osaka, National Museum of Modern Art  van Tokyo, Museum of Fine Arts van Houston, Swiss Foundation for Photography van Winterthur, Maison Européenne de la Photographie van Parijs enz.

 

Dit oeuvre kwam tot stand dankzij de steun van "Les Lieux ". Les Lieux heeft tot doel om de hedendaagse kunst in al haar vormen te promoten. Ze ondersteunen de kunstenaars en zijn betrokken bij het hele creatieproces. Hun "nomadisch bestaan" laat hen toe een netwerk uit te bouwen, ontmoeting te creëren en nieuwe partnerschappen aan te gaan. Les Lieux steunt voornamelijk jonge artiesten, maar ook gevestigde kunstenaars worden betrokken bij de organisatie.

Naoya Hatakeyama was te gast in COALFACE van 20 mei 2011 tot 26 juni 2011.