Nele Bronckaers

WTS


Nele Bronckaers focust voor haar project ‘WTS' op de identiteitsvorming van jongvolwassenen.  Ze ging op zoek naar jongeren uit de kleurrijke wijk Winterslag.  Een wijk gekenmerkt door de vroegere steenkoolindustrie en migratie.  Een plaats waar een hoge populatie van allochtonen samenleeft.    

 

Allochtonen hebben vaak een meervoudige en complexe identiteit. De bouwstenen van deze identiteit zijn van culturele, sociale en/of religieuze aard. Een jongen van Marokkaanse origine kan zowel moslim zijn (refererend naar de religieuze gemeenschap), Berber (refererend naar de taal) of Arabier (refererend naar de politiek-, geschiedkundig- of geografisch bepaalde identiteit).

 

Hun woonplaats, Winterslag, is erg bepalend voor hun identiteit. Ze zijn er trots op. Winterslag wordt bezongen in hun rapsongs, Winterslag wordt in de arena gegooid om te concurreren met Waterschei, ‘WTS' wordt overal getagged.

 

De integere portretten tonen de complexiteit, de kneedbaarheid en de evolutie van hun identiteit.

 

WTS werd gerealiseerd in het kader van de ‘COALFACE student shot' 2010.