Bettina Steinacker

Terrain Vague


Het werk van Bettina Steinacker (°1968 – D) is gebaseerd op de hedendaagse discussie over de ontwikkeling van de stad, de economie en de samenleving. Meer bepaald op de confrontatie tussen ‘stadsinkrimping’ versus ‘stadsgroei’. Nadat in het Ruhrgebied de reconversieperiode voltrokken is – noteer de gelijkenis in discours met Vlaanderen – zijn beide tendensen  sterk aanwezig. Terwijl sommige gebieden en brownfields zich resoluut optrekken aan ‘nieuwe technologie en wetenschap’, zien we andere die het economisch moeilijk hebben, waar huizen leegstaan en zelfs afgebroken worden, terwijl de bewoners elders hun geluk zoeken.

Terrain vague beschrijft vaak een tussentoestand. Terreinen, waarvan de toekomst nog niet duidelijk is, of die zich in een toestand van gedeeltelijke nieuwbouw bevinden. Terreinen, waar zich vroeger zware industrie bevond, die nu een onvoltooid industriegebied zijn of  die nog steeds braak liggen. Parklandschappen op voormalige koolmijnen of stedelijke ‘jungle’. Nieuwbouwwijken in de stadsrand of in het midden van de stad, om stadsvlucht te voorkomen…
Plaatsen die iets open, in een ‘vage’ toestand laten.
 
Bettina Steinacker – ‘Terrain Vague’ was te gast in COALFACE gallery van 11 september '08 t.e.m. 16 november '08