Danny Veys

Triage de Beeringen


Danny Veys (° 1970 - B) raakt één van de meest controversiële onderwerpen van de industriële monumentenzorg in Vlaanderen. De kolenwasserij van Beringen is de grootste getuige van de industriële geschiedenis van ons land, maar we worstelen met de toekomst ervan. Bij de afbouw van koolmijnen, wordt meestal de kolenwasserij tamelijk snel gesloopt. De redenen daarvoor zijn nogal voor de hand liggend. Deze  gebouwen nemen veel plaats in en er wordt vaak onterecht verondersteld dat er zware milieuvervuiling is veroorzaakt. Bovendien zit er in deze installaties een massa aan recupereerbare metalen, niet alleen staal, maar ook zeer veel  koper in kabels en motoren. Verder hebben deze gebouwen op het eerste gezicht een veel minder emotionele waarde dan pakweg schachttorens, badzalen en krachtcentrales, omdat de kolenwasserijen nooit voor het publiek toegankelijk waren. Men stelt dan ook vast dat heel vaak de initiatiefnemers van mijnmusea zeer weinig aandacht hebben voor het behoud van de kolenwasserij. Nochtans zijn dit meestal de enige materiële getuigen die bovengronds de complexiteit en de grootsheid van het mijnbedrijf kunnen illustreren. De bewaring van de kolenwasserij van Beringen is dan ook belangrijk. De Vlaamse overheid besloot in 1992 over te gaan tot bescherming van het gebouw (of beter gebouwencomplex) omdat er minstens één Limburgse steenkoolmijn zo volledig mogelijk moest bewaard worden, met het oog op het ooit  realiseren van een mijnmuseum. Intussen lijkt het na bijna 15 jaar discussie zo dat er eindelijk toekomstscenario’s denkbaar zijn voor dit gebouw.

In andere Europese landen zien we dezelfde evoluties. De kolenwasserij van Beringen maakt deel uit van een heel klein aantal soortgelijke gebouwen en is onder meer daarom van internationaal belang. Beringen staat naast de kolenwasserij van de kolenmijnen Göttelborn (gesloten in 2000) en Warndt (gesloten in 2005) in het Duitse Saarland en de wasserij van de koolmijn Wendel 3 (gesloten in 1986) in Petite Roselle in Frans Lotharingen. De wasserij van Zollverein (gesloten in 1986) in Essen, Ruhrgebiet, is intussen bekroond tot UNESCO werelderfgoed, hoewel de inhoud van het gebouw grotendeels is verwijderd. Maar ook in het Ruhrgebiet is er jaren gediscussieerd over het hergebruik van het gebouw. De aanpak ervan kan tellen. Want de kolenwasserij van Zollverein wordt één van de centrale gebouwen in het programma van Ruhr 2010 Europese Cultuurhoofdstad.

Danny Veys – ‘Triage de Beeringen’ was te gast in COALFACE gallery van 12 juni '08 t.e.m. 3 september '08