COALFACE onderzoekt de relatie tussen mens en mijnbouw in een langlopend actieonderzoek, lokaal in Limburg, Vlaanderen én internationaal. De impact van de steenkoolindustrie op mens en milieu is niet alleen problematisch van aard. De mijnbouw zorgt eveneens voor het scheppen van gemeenschappen: gisteren, vandaag en wie weet ook morgen ? In mijnbouwgebieden, overal ter wereld, vinden we een merkwaardige gedeelde identiteit: mensen dalen af in de aarde om energie te winnen en dragen daarover een bepaalde fierheid, die voor een buitenstaander een mysterie blijft. Verbondenheid, identiteit, gemeenschappelijk noodlot, het werken met de oerkracht van moeder aarde, zijn mogelijke ingrediënten.

COALFACE focust op het menselijke gelaat van de mijnarbeid, de mens in het mijnwerkersmilieu, het geheugen en het bewustzijn, ‘het aangezicht van de steenkool’. COALFACE is ook de technische term voor het ‘kolenfront’ of ‘de kolenader in volle uitbating’. Het team en de fotografen van COALFACE werken dicht bij de plaats waar het echt gebeurt of gebeurde, de koolmijn zelf, de mijnwerkersgemeenschappen zelf. De uitdrukking ‘working at the coalface’ betekent: aanwezig zijn waar het echt gebeurt, in het hart van de actie. COALFACE is een actieonderzoek dat bouwt aan het collectief geheugen van mijnregio’s.
 
 

THE YUKON PROJECT
Revisiting the Klondike Goldrush

 
Een artistiek - wetenschappelijke onderneming in Noordwest - Canada: Danny Veys en Francis Soenen leggen de route van de onfortuinlijke goudzoekers in Yukon opnieuw af! Dit zal resulteren in een omvattend visueel essay. Lees meer >>

 

 

 

 

 


Boekbespreking:
Langs bergen van werk 

 
Willy Van Poucke beschreef zijn voetreis langs 1200 terrils in een boek dat de industriële geschiedenis van ons land koppelt aan een actuele en liefdevolle kennismaking met de Waalse mijnwerkersgemeenschappen. Lees meer >>

 

 

 

 

 

Mijnstakingen in Engeland,
25 jaar later

 

In 2009 wordt overal ter wereld de legendarische Engelse mijnstaking van 1984 herdacht. Gerry Smith schrijft een bijzonder actuele beschouwing, waarin identiteit, fierheid en de sociale strijd van een kwarteeuw geleden in een hedendaags perspectief geplaatst worden. Lees meer >>

 

Photograph: Don McPhee